FATEC fa una crida per erradicar l'edatisme o la discriminació per motius d'edat

Amb motiu del Dia Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament a la Vellesa reclama la construcció d'una societat respectuosa i amigable amb les persones grans.

Content
Esquerra

En el marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament a la Vellesa, la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) fa una crida per a la construcció d’una societat respectuosa i amigable amb les persones grans que impliqui a tota la ciutadania en general cap al respecte als més grans amb l'objectiu d'erradicar l’edatisme o la discriminació per motius d’edat, que és la tercera forma de discriminació darrera del racisme i el sexisme.

El maltracte cap a les persones grans és un problema social que existeix en tots els països desenvolupats o en vies de desenvolupament i que, en general, no es notifica ni se’n fa ressò. Per aquesta raó, FATEC recorda que aquest problema requereix una resposta urgent centrada en la protecció dels drets de les persones grans. En aquest sentit, demana la implicació de tothom amb el ferm compromís de no escatimar esforços en el treball de prevenció i erradicació de l’abús i el maltractament a la vellesa, protegint els drets humans i les llibertat fonamentals davant la seva invisibilitat que sovint ve agreujada per les dificultats de cobrir les necessitats més essencials, com l’alimentació, l’habitatge, la seguretat i l’assistència social i sanitària, etc.

Es preveu que el 2030 el nombre de persones més grans de 60 anys serà de 1.400 milions, això vol dir que superarà el de les persones joves. Aquest canvi demogràfic requerirà que es doni una atenció més gran als desafiaments específics que afecten les persones grans. La FATEC defensa que la societat hauria de crear espais que serveixin per a la conscienciació sobre el maltractament a les persones grans, posant l’èmfasi en el paper protector que pot desempenyorar la cohesió familiar, així com els mitjans de comunicació i les xarxes socials, i en el fet que l'envelliment s'ha de considerar com una part natural del cicle de vida en què totes les persones grans tenen el dret a viure amb dignitat i a participar plenament en la comunitat

Dreta
Banner

Destacats