FEDAIA, ECAS i FEPA celebren la modificació del Reglament d’Estrangeria

Aquest canvi facilita l'accés a la feina i flexibilitza les exigències econòmiques en els tràmits de renovació, elements indispensables per a la inclusió social i laboral de la joventut extutelada.  

Content
Esquerra

L’aliança per la millora del sistema de protecció de la infància, l'adolescència i la joventut en situació de vulnerabilitat, formada per ECAS, FEDAIA i FEPA, celebra la decisió del Consell de Ministres d'aprovar la reforma del Reglament d'Estrangeria. El darrer esborrany de la reforma preveu crear un règim jurídic específic per als menors no acompanyats i per a la joventut extutelada.

El principal canvi serà la concessió del permís de treball des dels 16 anys (permís que es mantindrà un cop complerta la majoria d'edat) i la flexibilització dels mitjans econòmics en les successives renovacions (no s'exigirà que siguin propis i s'acceptaran els mitjans econòmics provinents de les entitats i d'altres d'ajudes públiques). Aquests elements, a més dels diferents recursos d'acompanyament a l'emancipació, són indispensables a l'hora de facilitar la inclusió social d'aquest col·lectiu.

La reforma dona resposta a una situació absurda i injusta àmpliament demandada per les diferents entitats socials i del sector. A més de les dificultats associades a haver de dur a terme itineraris d'emancipació precoços i sense disposar de permís de treball, la situació d'aquest col·lectiu es va veure agreujada després de l'aplicació de les sentències del Tribunal Suprem. Aquestes endurien encara més els requisits per poder renovar els seus permisos de residència i condemnaven a una part important del col·lectiu a quedar indocumentats i trobar-se en situació d'irregularitat. 

Durant el 2020, les entitats de FEPA han atès un total de 4.030 persones joves tutelades i extutelades, 2.790 de les quals eren d'origen estranger. D'entre les persones estrangeres ateses, 1.532 havien complert la majoria d'edat i no disposaven de permís de treball.

Dreta