Front comú perquè les elèctriques paguin la meitat de la factura de la pobresa energètica

Totes les Administracions pacten un protocol comú que fixa els criteris i procediments per aplicar la Llei 24/2015.

Content
Esquerra

El govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’ACM, la FMC i diversos ajuntaments catalans han fet públic un conveni comú que presentaran a les empreses de subministrament energètic –gas i electricitat– per eliminar els casos de pobresa energètica. D’aquesta manera les administracions catalanes han fet un front comú per pressionar les energètiques a signar aquest document. Si ho volen negociar amb cada consistori toparan amb el mateix model de conveni.

La proposta de conveni recull diferents compromisos per part de les subministradores. Per una banda, estableix que s’adreçaran als serveis socials municipals per sol·licitar el seu informe acreditatiu abans de procedir a qualsevol interrupció dels subministraments. També facilitaran als usuaris tota la informació relativa als seus drets.

A més, el conveni contempla que les empreses subministradores de gas i electricitat col·laboraran amb les administracions a l’hora de fer front a les despeses derivades de la pobresa energètica. En aquest sentit, i mitjançant mesures com l’aplicació de tarifes socials, la condonació del deute acumulat o aportacions econòmiques directes, les operadores hauran de cobrir com a mínim el 50% del cost de la pobresa energètica a Catalunya, inclosa la despesa que suposa per a les administracions la gestió d’aquestes situacions. També hauran de de promocionar el bo social i l’optimització de la potència contractada.

Les administracions també han acordat un nou protocol, que fixa els criteris i procediments per aplicar la Llei 24/2015, i que pretén incrementar la seguretat jurídica en la protecció de  les persones en situació de vulnerabilitat econòmica. El protocol vigent, elaborat per l’Agència Catalana de Consum, va ser recorregut tant per la patronal elèctrica UNESA com per Endesa. A falta de sentència ferma, dues sales del tribunal contenciós administratiu  s’han posicionat de manera diferent: mentre que una va desestimar la suspensió cautelar de l’execució del protocol, l’altra va decidir invalidar-lo provisionalment. Davant d’aquesta discrepància, la Generalitat l’ha seguit aplicant per evitar interrupcions en els subministraments bàsics.

En un comunicat, la Taula del Tercer Sector va demanar al Govern que convoqui a les companyies subministradores abans de l’1 de març. El president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa va ressaltar que “el conveni d’avui elimina, encara més, les excuses perquè les companyies compleixin la  Llei 24/2015”.