Fundesplai presenta 'Demà jove'

A través d'aquest programa l'entitat està inserint al mercat laboral prop de 300 joves en situació d'atur i/o amb poca o nul·la formació. 

Content
Esquerra

Fundesplai ha presentat el projecte 'Demà Jove' que té com a objectiu la inserció laboral de persones joves d'entre 18 i 29 anys que estan en situació d'atur i/o que tenen poca o nul·la formació. El procés inclou un contracte laboral de formació en alternança de 12 mesos de durada, un itinerari formatiu en diferents àmbits i un acompanyament personalitzat durant tot l'itinerari, així doncs, aquesta iniciativa combina aprenentatge, acompanyament personalitzat i un contracte laboral des del primer dia. El projecte està impulsat i subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Des del 2020 i gràcies al finançament ERASMUS+, Fundesplai ha liderat un projecte per avaluar la metodologia d'aquest programa partint de la realitat dels països socis: Itàlia, Portugal, Romania, Suècia i Holanda. En el projecte europeu també hi participa la Universitat de Barcelona mitjançant l'anàlisi i les posteriors conclusions.

Una delegació amb representants de Fundesplai ha viatjat a Brussel·les aquest mes de novembre per presentar el projecte de "Demà Jove" al Parlament europeu.