Impuls al projecte de Llei de contractes de serveis a les persones

Prohibirà adjudicacions per subhasta o al preu més baix, i primarà la qualitat i la continuïtat.

Content
Esquerra

El Govern de la Generalitat ha aprovat el projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones, impulsat pel Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. L’objectiu és millorar la qualitat dels anomenats serveis a les persones -entesos com aquells que afecten directament la ciutadania- quan es contractin amb empreses o entitats privades i del Tercer Sector. D’aquesta manera es donarà preferència, en l’elecció de les entitats i empreses que prestin els serveis, a criteris de qualitat i de continuïtat davant del criteri econòmic.

Poden ser des de serveis d’atenció a col·lectius desfavorits, activitats d’acompanyament i lleure per a infants i joves o gent gran, serveis complementaris a l’atenció sanitària, gestió d’equipaments com casals, centres cívics, comunitaris o esportius, o serveis de restauració a hospitals, escoles i residències de gent gran, entre d’altres.

Així, el projecte de llei aprovat prohibeix la selecció de l’empresa per subhasta o adjudicació al preu més baix i, en canvi, permet que es tingui en compte la responsabilitat social corporativa de les entitats i empreses que es presentin a la contractació. També obliga les empreses i entitats a complir amb les condicions salarials i laborals dels convenis col·lectius que siguin de referència, i atorga millor puntuació a qui millori aquestes condicions, prevegi mesures d’estabilitat laboral, incorpori mesures d’igualtat de gènere, de responsabilitat ambiental, d’inserció laboral de persones amb discapacitat o siguin signatàries del Pacte Mundial de les Nacions Unides en matèria de corrupció, entre d’altres.

Tot això amb un sistema estricte de control i seguiment per part de l’administració, que pot comportar sancions i suspensions de contracte a aquelles empreses i entitats que no compleixin els requisits de qualitat establerts, entre els quals sempre hi haurà una avaluació de la satisfacció dels usuaris. En definitiva, es tracta d’una llei pionera que pretén premiar empreses especialitzades per buscar més qualitat en el servei, apostar per la innovació i alhora estableix mecanismes de seguiment i control per limitar, entre altres aspectes, la subcontractació.

El projecte de llei ha estat elaborat per un grup de treball coordinat per la Direcció General de Contractació Pública del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Aquest grup de treball l’integren experts dels diferents departaments competents en les matèries de la Generalitat de Catalunya, la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona, i les entitats municipalistes. També ha comptat amb aportacions del Tercer Sector, del sector empresarial i dels sindicats.

Dreta