La Creu Roja a Catalunya constitueix el Consell per l’Ocupació

El grup està format per professionals i experts de reconegut prestigi que proporcionaran assessorament en matèria d’ocupació.

Content
Esquerra

La Creu Roja a Catalunya ha creat el Consell per l’Ocupació, format per un grup d’experts amb reconegut prestigi en diferents disciplines i que pretén ser un think tank del millor talent del país compromès amb millorar l’ocupació de persones en situació de vulnerabilitat.

La creació del Consell per l’Ocupació, que s’emmarca en el projecte Repte Social Empresarial de la Creu Roja, té com a objectiu analitzar el mercat de treball, generar coneixement en l’àrea d’ocupació, formular propostes per impulsar estratègies d'inserció sociolaboral des de l’organització, així com augmentar la seva incidència pública en aquest àmbit.

"L’ocupació és un dret de les persones. Treballem per l’ocupació en igualtat d’oportunitats, perquè cap persona se senti discriminada en l’accés al mercat laboral per motiu de gènere, edat, origen o condició social" defensa Josep Quitet, president de la Creu Roja a Catalunya.

La primera sessió s'ha centrat en el dret a l’ocupació de les persones en situació de vulnerabilitat en el nou mercat laboral en transformació amb el propòsit de fer un primer mapeig dels principals reptes i propostes que serveixi com a punt de partida en la diagnosi sobre quina és la situació actual i què podem fer per millorar-la. En futures sessions del consell s’analitzaran altres factors que incideixen directament en l’ocupació: digitalització, treball de qualitat, nous filons, etc.

Entre les persones expertes, destaca Oriol Amat, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat a la Universitat Pompeu Fabra; Sara Berbel, gerent Municipal de l’Ajuntament de Barcelona;  Antón Costas , president del Consejo Económico y Social del Govern d’Espanya; Josep Ginesta, secretari General de PIMEC; Ismael Palacín, Director de la Fundació Bofill;  Milagros Pérez Oliva, periodista; Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona o Juan José Torres, director general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Al llarg de l'any 2022, la Creu Roja ha donat suport a 13.912 persones a tot Catalunya en matèria d'ocupació a través dels itineraris d'orientació, formació i inserció laboral. El 66% de les persones ateses van ser dones. En total, l'organització humanitària ha inserit laboralment 2.051 persones, el 80% dones.