La Creu Roja celebra l’evolució del feminisme

En el Dia de la Dona, l’entitat reafirma el seu compromís amb la igualtat de gènere.

Content
Esquerra

En el Dia Internacional de la Dona, la Creu Roja ressalta l’evolució del feminisme al llarg de la història mitjançant la campanya “Les seves petjades marquen el nostre camí. La història canvia, la meta es manté”. L’organització reflexiona sobre com les dones del passat han creat el camí per a les generacions actuals, garantint drets i oportunitats abans impensables. Des dels inicis en la lluita pel sufragi fins avui dia, el feminisme ha estat un catalitzador d'avenços significatius a la societat. Tot i això, encara enfrontem desigualtats que cal abordar i eliminar.

La Creu Roja s’ha compromès a promoure drets humans, igualtat d'oportunitats i a prevenir la violència de gènere. Durant el 2023, el 51% de les persones ateses en projectes d’extrema vulnerabilitat a Catalunya han estat dones. També s’han atès 8.336 dones en l’àmbit de l’ocupació (59% del total), 64.714 en salut (59%) i 19.621 en programes de gent gran (74%). 

Des de 1992, la Creu Roja ofereix respostes específicament per les dones, a través de la posada en marxa d'una primera Casa d'Acollida per a víctimes de violència de gènere a la Creu Roja Melilla. A partir d'aquesta, les accions es van anar estenent a la resta de províncies i actualment es disposa del programa 'Dones en dificultat social' amb una xarxa de professionals, recursos i serveis especialitzats distribuïts per tot el territori nacional. Durant el 2023, aquest programa ha arribat a gairebé 8.000 dones i els seus fills i filles a Catalunya.

També és important garantir el dret a la salut i a la salut sexual i reproductiva de les dones. Per això, des de la Creu Roja s’impulsen projectes per millorar-ne el benestar físic i emocional i fomentar la igualtat de tracte i la no discriminació en l’àmbit sanitari. A més, a través del Pla d'Ocupació, l’organització empodera les dones utilitzant la feina com a motor de canvi i d'accés a drets per a la vida autònoma plena. D’altra banda, la Creu Roja també treballa pel foment dels drets de les dones a través de projectes de cooperació al desenvolupament. El 2023 ha liderat iniciatives per reduir la violència de gènere i afavorir l’empoderament socioeconòmic de les dones a Moçambic (Maputo i Inhambane) i al Senegal (Dakar).