Per la defensa dels drets de les dones

Coneix les reivindicacions que plantegen els manifestos d'entitats federades a la Taula com COCARMI, Dincat o FATEC. 

Content
Esquerra

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, les entitats socials reclamen polítiques públiques que lluitin contra la bretxa de gènere i assegurin que les dones tinguin les mateixes oportunitats que els homes, sobretot en l'àmbit laboral.

 

Dincat – També som dones. Lluitem pels nostres drets!

El manifest de la federació catalana de les entitats de la discapacitat intel·lectual per al #8M:

 • Denuncia que les dones amb discapacitat intel·lectual també pateixen, com totes les dones, desigualtats socials, educatives i salarials.

 • Reivindica que les dones i els homes tinguin els mateixos drets.

 • Reclama societat inclusiva per assolir, a la vegada, una societat més justa.

 • Apel·la a la unió i reivindicació conjunta de les dones amb discapacitat per lluitar per la seva plena ciutadania.

COCARMIPerquè ens sobren els motius! Per un treball digne per a les dones amb discapacitat

 • Implementar polítiques públiques d'ocupació que incloguin la perspectiva de gènere i discapacitat.

 • Impulsar polítiques que facin especial èmfasi en la formació i l'apoderament per aconseguir que les dones amb discapacitat superin els obstacles que tenen per accedir al mercat laboral.

 • Acabar amb la bretxa salarial de gènere que també afecta les dones amb discapacitat de manera alarmant.

 • Impedir la bretxa digital.

 • Fomentar polítiques de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència.

 

FATEC – Pensem en igualtat, construïm amb intel·ligència, innovem per al canvi

 • Demana la igualtat de drets entre homes i dones en tots els àmbits: social, cultural i laboral.

 • Reclama un reconeixement a les dones grans que han jugat un paper clau en la història amb la lluita dels drets, que per justícia els hi pertoca, però que s’han jubilat amb pensions precàries.

 • Reivindica el reconeixement de les dones grans que, tot i no treballar, desenvolupen una tasca per ajudar a la família, tant en la cura dels infants com de les persones amb dependència.

 • Volen que les persones grans formin part de les reivindicacions que demanen crear formes innovadores per a la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones.

SALUT MENTAL CATALUNYA - 3 de cada 4 dones amb problemes de salut mental ha estat víctima de violència de gènere

 
La federació es fa ressò de les conclusions de l'estudi 'Desigualdades en salud mental en la población trabajadora de España'. La desigualtat en l’organització de la cura té un impacte directe sobre la gestió del temps i sobre la salut de les dones; les mateixes enquestes indiquen un major consum d’antidepressius, pitjor salut percebuda i manca de temps per poder cuidar-se.
 
 • La prevalença dels problemes de salut mental és més alta entre les dones treballadores que entre els homes i les causes són d’arrel social. 
 • La doble ocupació -laboral i familiar-, la falta de conciliació i la insatisfacció més gran a la feina, sumades a la desigualtat salarial, figuren entre els principals motius que porten quasi el 20% de les dones a presentar símptomes depressius, ansietat i problemes socials derivats de l’estrès laboral, davant el prop del 14% dels homes.