La FECEC reclama al govern espanyol mesures per a la reinserció sociolaboral

Considera que Espanya hauria d’anar en la línia del Pla Europeu de lluita contra el càncer.

Content
Esquerra

La Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) valora l’aprovació de l’Estratègia en càncer però reclama mesures de reinserció social i laboral per a les persones que han superat un càncer. La FECEC assenyala que Espanya encara està lluny de les recomanacions del Pla europeu de lluita contra el càncer, com les que estaven incloses al document del 2010.  
 
L’Estratègia en càncer va ser acordada entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, deu anys després de la seva darrera actualització. L'acord recull 5 línies d'actuació i 40 objectius amb 52 accions a assolir amb accions a implementar. Les 5 línies d'actuació són la promoció de la salut i prevenció en càncer, atenció sanitària, atenció sanitària a la infància i adolescència, dades i informació de càncer i recerca. Entre els objectius inclosos, la FECEC destaca:
 
- En l’àmbit de promoció de la salut, es menciona per primera vegada el càncer laboral i la inclusió de millorar del sistema d’informació i vigilància del càncer laboral i dels carcinògens en l’entorn laboral.

- En detecció precoç, s’estableix un cribratge poblacional per al càncer de cèrvix, com succeeix amb el de càncer de còlon. Ara caldrà una reforma de l’atenció primària per poder atendre aquest cribratge poblacional.

- En el model assistencial, es crea una gestora de casos en els principals tumors i la progressiva extensió del model d’atenció multidisciplinari i cooperatiu basat en xarxes assistencials entre professionals i centres.

- En qualitat de vida i seguiment, se segueix sense abordar en profunditat l’atenció psicosocial integral a les persones amb càncer, tot i que valorem la voluntat d’oferir atenció social als malalts i als seus familiars a través d’un estudi de l’impacte laboral, psicològic i social o l’elaboració d’un pla individualitzat de seguiment. 

Es valora la fixació de criteris clars en oncologia pediàtrica sobre fins a quina franja d’edats els menors seran atesos en unitats infantils i d’adolescents.

- En investigació en càncer Espanya continua a la cua d’Europa amb propostes poc desenvolupades en comparació amb el Pla Europeu.
 

Dreta