La pressió de les entitats socials de la discapacitat mantenen les bonificacions per a la contractació

El Ministeri de Treball ha acceptat les demandes del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) i dels moviments autonòmics, entre els quals el COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat).

Content
Esquerra

El Ministeri de Treball i Economia Social mantindrà les bonificacions per a la contractació laboral de persones amb discapacitat després de les demandes del moviment social de la discapacitat que reclamava no suprimir-les, com recollia inicialment l'Avantprojecte de Llei pel quals es regulen els incentius a la contractació laboral i altres mesures d'impuls i manteniment de l'ocupació estable i de qualitat, que està en tràmit d'audiència pública. 

El CERMI (Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat) i els diferents moviment autonòmics com el COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat) havien expressat el seu rebuig a eliminar aquestes bonificacions que podien afectar molt negativament a l'ocupació protegida dels Centres Especials de Treball. Cal recordar que només 1 de cada 4 persones amb discapacitat treballa. En línia amb altres federacions autonòmiques havien demanat al Departament de Treball que també rebutgés l’avantprojecte de llei en les conferències sectorials i demanés el manteniment del règim vigent. En una carta al departament, el Comitè recordava que els canvis que s’introdueixin no poden ser unilaterals i sense un diàleg i consulta previs, especialment amb les comunitats autònomes, responsables directes de les polítiques actives d’ocupació, i amb les entitats representatives del sector.

La pressió feta per les entitats de la discapacitat ha permès que el Ministeri hagi acordat amb el sector de la discapacitat que tota decisió normativa futura sobre la inclusió laboral de les persones amb discapacitat es faci a partir de les conclusions i recomanacions del Llibre Blanc sobre Ocupació i Discapacitat, en què el sector participa i que està en fase d'elaboració, i en diàleg i consultes amb els interlocutors socials i el propi col·lectiu