"La situació econòmica de les entitats socials és extremadament tensa per la lentitud burocràtica"

La causa són els endarreriments en les resolucions i cobraments, això implica que el tercer sector social estigui avançant 65 milions d'euros. 
 

Content
Esquerra

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya llança un missatge d’alerta: la situació econòmica de les entitats socials està “extremadament tensada” per la lentitud burocràtica de la Generalitat de Catalunya que comporta que el tercer sector social estigui avançant 65 milions d’euros. Malgrat que les entitats socials no han deixat en cap moment d’atendre i acompanyar les persones en situació de vulnerabilitat, encara no han rebut el finançament per a projectes i activitats que han desenvolupat durant l’any i, fins i tot, algunes subvencions resoltes el 2020 de manera provisional (IRPF, COSPE, herències intestades, fons de lluita contra la violència de gènere i habitatge). 

La Taula del Tercer Sector recorda que aquest finançament és clau no només per a la sostenibilitat i estabilitat de les entitats socials sinó també per a les mateixes persones a les quals ofereix serveis i suports que són essencials per a una vida digna i autònoma. El tercer sector acompanya 1.500.000 de persones en situació o risc d’exclusió social a Catalunya i, durant la pandèmia, ha tingut un paper fonamental atenent específicament més de 800.000 persones a causa de la Covid-19. Assegura que aquesta situació, que s’arrossega des de fa anys i que ha empitjorat amb l’augment de la pressió assistencial de la pandèmia, està portant a les entitats socials a una tensió de tresoreria extrema. La causa és la inseguretat jurídica del tercer sector davant les normes que regulen les subvencions. Les entitats socials viuen amb molta preocupació i pressió com l’Administració força al límit el calendari de les convocatòries de subvencions, les resolucions i els cobraments amb l’impacte directe que això té en la planificació i gestió del dia a dia. 

La Taula del Tercer Sector reclama que, a curt termini, es resolguin aquestes situacions i demana que, de manera urgent, la Generalitat creï un grup de treball mixt amb el tercer sector social per treballar millores per al sistema de finançament de les entitats