La Taula del Tercer Sector denuncia que les entitats socials estan patint el pitjor retard en el pagament de les subvencions

Les entitats socials estan avançant més de 33 milions d’euros de projectes d’atenció i suport a persones en situació de vulnerabilitat.

Content
Esquerra

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya -que representa 35 federacions i organitzacions que aglutinen més de 3.000 entitats socials que lluiten contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats- reclama al Govern que posi fi als retards greus en el pagament de les subvencions, la principal font de finançament del tercer sector social que atén, acompanya i ofereix serveis i suports a un milió i mig de persones en situació de vulnerabilitat a Catalunya. Actualment, les entitats socials estan patint el pitjor retard en els pagaments, el que està generant moltes tensions de tresoreria i incertesa. La Taula calcula que el tercer sector social està avançant més de 33 M€ de projectes que ja s’estan executant (33.627.076 €). 

Les dues principals convocatòries de subvencions, la COSPE (projectes i activitats a entitats de l’àmbit de les polítiques socials) i el 0,7% de l’IRPF, s’estan publicant amb un endarreriment de més de mig any respecte al període d’execució i el pagament s’està efectuant durant els darrers mesos de l’any d’execució o, fins i tot, l’any següent. Mentrestant, les entitats socials han d’assumir totes les despeses dels projectes sense saber si les accions que estan desenvolupant estaran cobertes, o no, per les subvencions. 

Per exemple, la convocatòria de la COSPE amb gairebé 19 milions i mig d’euros (19.418.410 €), la convocatòria anual del 2022 es va publicar l’abril i està pendent de la resolució definitiva i el pagament i la bianual (2021-2022), la part proporcional del 2022, tampoc s'ha fet el pagament. La del 0,7% de l’IRPF 2021, que s’executa el 2022, la convocatòria es va publicar aquest març, la resolució provisional és de fa pocs dies (10 de maig), però, es calcula que la resolució definitiva i el pagament dels 14 milions d’euros (14.208.665 €) no es rebrà, com a molt aviat, fins a finals d’agost. Hi ha territoris, com Madrid, Andalusia i Castella i Lleó que al març ja havien cobrat l’IRPF i l’Aragó, el desembre de 2021, ja havia cobrat el que està executant durant el 2022. De fet, això és el que succeïa quan aquesta convocatòria la gestionava el govern central. Un altre exemple són les convocatòries per a inversions i adequació d’equipaments a càrrec de les herències intestades del 2020, amb un import d’un milió i mig d’euros, que no es van resoldre definitivament i no es van pagar fins al desembre del 2021. 

“Aquesta lentitud burocràtica l’estem arrossegant des de fa anys, però, amb la pandèmia s’ha agreujat especialment. Mai havíem estat tan malament com ara. Durant aquest temps, no hem deixat de demanar al Govern que solucioni aquestes incidències de manera urgent perquè generen uns enormes problemes de tresoreria, a més de molta inseguretat, en unes entitats socials que som i fem un servei públic i que no hem deixat d’estar al costat de les persones, inclòs en els moments més durs de la crisi social” recorda la presidenta de la Taula, Francina Alsina, que insisteix en les conseqüències directes. “Estem augmentant les pòlisses de crèdit. Estem assumint els interessos d’aquests crèdits que queden fora de la subvenció i estem reduint l’estructura tècnica dels equips professionals, just en un moment de màxima pressió assistencial pels efectes de la pandèmia”.

Davant aquesta situació, la Taula va proposar al Govern la creació d’un grup de treball mixt amb el tercer sector per abordar millores en el sistema de finançament. El Departament de Drets Socials es va comprometre el novembre passat a impulsar la creació d’aquest grup però, tot i les reiterades peticions de la Taula, cinc mesos després no s’ha convocat. “Mai hem fallat. Sempre que el Govern ha requerit la nostra ajuda per donar resposta a emergències socials, hi hem estat. El reconeixement a la tasca i contribució del tercer sector social s’ha de demostrar amb fets, no amb paraules. És el moment de fer-ho”. 

La Taula planteja a la Generalitat 5 propostes que queden recollides, amb alguna esmena, en una moció que la setmana passada va ser aprovada al Parlament, a instància del grup parlamentari del Socialistes i Units per Avançar. La Taula espera que el Govern les assumeixi:

1. Constituir amb celeritat el grup de treball mixt Generalitat - Taula en el qual hi ha tots els departaments que gestionen subvencions adreçades a les entitats socials: Economia, Salut, Igualtat i Feminismes, Justícia, Drets Socials, Empresa i Treball i Presidència.

2. Pactar amb el tercer sector social un calendari de convocatòries de subvencions que es resolguin l’any anterior al període d’execució o, a tot estirar, el primer trimestre de l’any en curs per aconseguir que les entitats puguin planificar-se prèviament i no arribar a executar les actuacions sense saber si seran accions subvencionades o no. 

3. Garantir el pagament de les convocatòries de les subvencions el primer trimestre de l’any d’execució de manera progressivament proporcional perquè les entitats no hagin d’assumir amb fons propis o pòlisses de crèdit els costos dels projectes que són subvencionats.

4. Fer el procés de revisió dels projectes que són finançats per les convocatòries de la COSPE i l’IRPF i que haurien de passar-se a la cartera de serveis de forma consensuada amb el tercer sector social. La modificació de les bases de les convocatòries de la COSPE i l’IRPF que vol dur a terme el Departament de Drets Socials, també s’ha de fer de manera pactada amb el tercer sector. 

5. Assegurar la interlocució permanent amb les entitats socials a tots els nivells. En el polític, garantir una comunicació fluïda entre el Departament i la Taula i, particularment, en els processos de les convocatòries públiques, cal nomenar responsables del Departament per a cada convocatòria perquè les entitats puguin adreçar-s’hi per resoldre dubtes de requeriments, calendaris, formularis o altres qüestions. 

Dreta