La Taula del Tercer Sector a favor de la proposta de nou Bo Social

Perquè s’adequa millor al perfil de les famílies que pateixen pobresa energètica

Content
Esquerra

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya considera que la proposta de Bo social que el Govern presentarà a l’Estat s’ajusta molt més a la realitat social de les persones i famílies vulnerables que viuen una situació de pobresa energètica a Catalunya. La proposta presentada pel Govern ha estat consensuada per diferents agents implicats, entre ells la Taula del Tercer Sector, en el marc del Grup de Treball de la proposta catalana de Reforma del Bo social, liderat pel Departament d’Empresa i Coneixement. La proposta de reforma del Bo Social, aprovat pel Govern, va ser anunciada pel conseller Jordi Baiget després de reunir-se amb la Taula del Tercer Sector el passat 18 de novembre. La Taula del Tercer Sector valora positivament la feina feta amb tant poc temps i la voluntat del Govern per intentar recollir les opinions dels agents implicats en la reforma del Bo Social.

Per la Taula del Tercer Sector, la proposta del nou Bo Social presentada “és més realista” i “encaixa millor” amb els perfils de persones i famílies que viuen una situació de pobresa energètica. Per la Taula del Tercer Sector, la reforma del Bo Social ha d’anar encaminada:

• Adequar-lo als perfils més vulnerables.

• Facilitar la tramitació i l’excés de burocràcia per acollir-se a aquesta ajuda.

• Millorar els sistemes de comunicació.

• Comptar amb el Tercer Sector Social per fer l’acompanyament a les persones beneficiaries.

La Taula del Tercer Sector ha fet un anàlisi de les novetats que aporta la nova proposta de Bo Social respecte a l’actual, però cal destacar que:

• Pel què fa al finançament: Almenys, un 50 % de l’import total ha de ser assumit per les empreses subministradores, de manera íntegra i no repercutible.

• Pel què fa als descomptes: L’aplicació dels descomptes seran entre el 25% i el 100% en funció dels trams de renda de manera esglaonada. Els descomptes s’han d’aplicar sobre el total de la factura, excepte l’IVA.

• Pel què fa als beneficiaris: a part de nous perfils, també inclou a les entitats socials titulars dels subministraments d’habitatges destinats a la inclusió social de persones vulnerables i projectes d’habitatge social.

Malgrat la bona proposta presentada, la Taula de Tercer Sector espera que en el tram parlamentari dels propers mesos, s’hi puguin incloure, entre d’altres, algunes esmenes, sobretot pel què fa  a que en el càlcul de l'Índex de renda es tingui en compte el sobrecost econòmic de tenir una discapacitat, tot revisant alguns llindars.

Dreta