La Taula del Tercer Sector se suma a la ILP per establir criteris justos de copagament en dependència

Necessita recollir 500.000 signatures a tot l’Estat per plantejar una modificació de la llei de la dependència.

Content
Esquerra

Amb el missatge “Afirma els teus drets, signa contra el copagament confiscatori" la ILP ha iniciat la recollida de 500.000 signatures que avalin la seva petició. A Catalunya, la campanya la lidera el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal defensor de la discapacitat a Catalunya, el qual es va adherir a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada per la plataforma estatal CERMI.

L’objectiu de la ILP és establir criteris clars i justos, en funció de la capacitat econòmica i la participació en el cost de les prestacions per part de les persones beneficiàries. Inclou l'exempció del copagament a les persones que percebin menys de 1.331 euros, fixar una aportació màxima per persona que no sigui superior al 60 per cent del cost del servei al qual accedeixi i garantir a la persona dependent una quantitat per destinar a despeses personals que no sigui inferior al 40 per cent de la seva capacitat econòmica.

COCARMI també considera que la Generalitat de Catalunya hauria d'obrir un diàleg amb les entitats socials per modificar la normativa que regula el copagament en el marc de les seves competències, per tal que aquest sigui més just i equitatiu. Segons xifres oficials de l'Observatori del sector d'atenció a la dependència d'Espanya, entre 2009 i 2013, l'aportació mitjana dels usuaris per les ajudes que reben s'havia disparat un 68 per cent, passant de 960 euros a 1.613 euros.