La Taula del Tercer Sector vol més compromís amb la pobresa energètica

Recorda a les companyies la prohibició de tallar la llum o el gas als consumidors vulnerables.

Content
Esquerra

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social ha recordat a les empreses subministradores que la Llei 24/2015 prohibeix fer talls de subministraments a persones o famílies en situació vulnerable. A la roda de premsa hi van intervenir: Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector, Sònia Fuertes, vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector i presidenta d’ECAS, Martí Batllori, vicepresident de Càritas Catalunya i Susanna Roig, directora d’Intervenció Social de Creu Roja a Catalunya. La roda de premsa s’ha fet coincidint amb el tràgic accident, d’ara fa tot just un any, a Reus i que va provocar la mort d’una dona de 81 anys que vivia en situació de pobresa energètica. A Catalunya, un 8,7% de la població no pot mantenir casa seva a una temperatura adequada.

La Taula del Tercer Sector ha enviat una carta als màxims responsables a Catalunya de Gas Natural, Endesa i Iberdrola recordant-los la importància de protegir les persones en situació vulnerable i recordant-los l’article 6 de la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, en el qual es deixa palès que no es poden executar talls a persones en situació vulnerable. La Taula del Tercer Sector també ha recordat a les subministradores que “un pas essencial per lluitar contra la pobresa energètica és reconèixer l’energia com a dret fonamental per a un vida digna”.

Durant la roda de premsa, la Taula del Tercer Sector ha denunciat que “la pobresa energètica està provocada per l’augment desproporcionat dels preus de l’energia, per la disminució de recursos familiars o per la ineficient qualitat de més de la meitat dels edificis del nostre país. Però la seva solució no és només econòmica. És també social i política”.

Pel què fa a les causes que provoquen situacions de pobresa energètica, citades anteriorment, i si parlem de xifres, cal tenir en compte que:

·         Pel què fa als ingressos de famílies: cal tenir en compte que 89.200 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos (EPA)

·         Pel què fa a la baixa qualitat de l’edificació: Més del 50% del parc d’habitatges a Espanya esta construït sense criteris d’eficiència energètica, i gairebé el 17% presenten humitat, goteres o altres problemes derivats d’un mal aïllament. Un 5,5% de les llars espanyoles estan en mal estat, estat deficient, o ruïnós. (INE)

·         I pel què fa a l’augment del preu de l’energia: A l’estat espanyol paguem l’electricitat i el gas dels més cars d’Europa. El consumidor mitjà paga ara un 12% més en el rebut de la llum que l’octubre del 2016. (Ministeri d’Energia)

Les entitats socials també han demanat que les empreses subministradores s’impliquin més en la lluita contra la pobresa energètica després de veure els seus grans beneficis del 2016:

Endesa: 1.411 milions €

Iberdrola: 2.705 milions €

Gas Natural: 1.347 milions €

TOTAL BENEFICIS: 5.463 milions

La Taula del Tercer Sector també ha posat de manifest la gran tasca que fan les entitats socials en la lluita contra la pobresa energètica ajudant a pagar factures o fent tasques de sensibilització i formació a famílies en situació vulnerable, entre d’altres.

Paral·lelament, el 43% de la població atesa per pobresa energètica per l'Ajuntament de Barcelona no es podrà acollir al bo social que ha impulsat el govern espanyol, segons estimacions d'un informe jurídic encarregat pel consistori, que ja feia mesos que alertava que aquest bo deixaria fora moltíssima gent.

De fet, xifra en un 60% el percentatge que ni tan sols estaria protegit d'un tall per motius econòmics si no fos per la Llei catalana 24/2015 contra la pobresa energètica. El consistori considera, així, que aquesta normativa catalana continua plenament vigent malgrat la regulació del bo social.