La Taula i el FòrumSD reclamen una prestació de l’habitatge que complementi la renda garantida

Ambues institucions recorden que vivim una situació d'emergència habitacional que exclou a milers de persones.

Content
Esquerra
La Taula del Tercer Sector i el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya reclamen la creació d’una prestació de l’habitatge que complementi la renda garantida de ciutadania com ja passa al País Basc on la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) compta amb una prestació complementària d’habitatge (PCV). Les dues institucions insten el Govern a crear aquesta prestació perquè les persones que estan en una situació d’extrema vulnerabilitat puguin rebre la renda garantida i, a la vegada, també puguin cobrar un ajut complementari destinat a cobrir les necessitats relacionades amb l’habitatge, tenint en compte el moment d’emergència habitacional que hi ha a Catalunya. Les causes que estan agreujant aquesta situació són el preu desorbitat dels lloguers i un parc d’habitatge social clarament insuficient, actualment és del 2% quan hauria de ser del 15%, el mínim per garantir la cohesió social. 
 
La Taula i el FòrumSD consideren que s’està fent una lectura massa restrictiva de la llei. La RGC només és compatible amb ajudes per a situacions d’emergència i el lloguer es considera que no ho és, tot i que l’habitatge sigui una de les principals causes de la cronificació de la pobresa a Catalunya. Només a l’entorn de Barcelona es calcula que hi ha gairebé 1 milió de persones en situació d’exclusió residencial (La llar és clau. Històries d’un dret reconegut, però vulnerat. FOESSA – Càritas de Barcelona, 2018). A més, l’elevat preu de les despeses en l’habitatge condemna 944.000 persones a viure en pobresa severa i un 4% de la població catalana, unes 300.000 persones, viu amb la inseguretat de no saber si la faran fora de casa (Informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya. FOESSA - Càritas Catalunya 2019). 
 
La reivindicació de la Taula i el FòrumSD s’emmarca en la jornada ‘L’impacte de la renda garantida de ciutadania en el món local’, organitzada per les dues institucions a les portes del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa. La jornada ha permès conèixer l’experiència en polítiques de garantia d’ingressos de França i del País Basc, a més de comptar amb representants d’Administracions (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona), síndics i síndiques locals i d’entitats socials que han explicat la seva experiència, dificultats i propostes de millora en l’aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania a casa nostra.