La Taula ja disposa del seu codi ètic

Ha de vetllar perquè l’ètica i el bon govern estiguin en la gestió de l'entitat i la relació amb altres agents.

Content
Esquerra
Després d’un any de feina, la Taula del Tercer Sector ja compta amb el seu codi ètic, fruit d’un procés de reflexió entre la mateixa Taula i les seves entitats federades per definir quins són els principis ètics que els uneixen i a partir dels quals volen que se’ls reconegui i també sobre quins són els compromisos que s’adquiriran públicament en l’aplicació. 
 
El document ha de permetre vetllar perquè l’ètica i el bon govern estiguin presents en la gestió de l’entitat i en la relació entre les entitats membres i amb altres entitats i actors de la societat civil i de l’Administració. També s’espera que pugui ser una eina per a la reflexió i la deliberació dels i les professionals del tercer sector sobre les seves actuacions i llurs conseqüències i per promoure una millora de la intervenció i la manera en què s’organitzen i es relacionen.
 
El codi s’estructura en dos blocs. El primer, conté els principis ètics de la Taula i els compromisos adquirits en relació a les persones ateses, les entitats del tercer sector social i el conjunt de la societat. El segon, inclou la presentació de la comissió de seguiment que s’encarregarà de l’aplicació i compliment del codi. 
Dreta
Banner

Destacats