L'Agenda Rural de Catalunya: per què les entitats socials en formem part?

La Taula del Tercer Sector Social és un dels agents socials i econòmics que és part integrant d'aquest full de ruta per al desenvolupament territorial, social, econòmic i ambiental que incorpora els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Content
Esquerra

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una de les 30 organitzacions que formen part de l'Agenda Rural de Catalunya, un full de ruta per identificar les necessitats i els reptes del territori amb la finalitat de garantir les condicions de vida i el desenvolupament sostenible, el benestar social, la protecció del medi ambient i la cooperació i interconnexió entre el món rural i les àrees urbanes.

L'Agenda Rural és un element clau per planificar les polítiques d'equilibri i cohesió territorial del país. La seva elaboració va néixer de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, presidida pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que va encarregar la coordinació del document a una Comissió Redactora formada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.

D’altra banda, agents socials i econòmics representatius del món rural han conformat la Comissió Motora de l’Agenda Rural i han participat al llarg de tot el procés de redacció de l’Agenda Rural de Catalunya, entre els quals la Taula del Tercer Sector Social. Més de 1.200 persones i més de 350 entitats han participat en diversos tallers que s'han organitzat arreu del territori per donar resposta als nombrosos reptes als quals s’enfronta el món rural.  

Com a resultat d’aquest procés, s’han definit un total de 892 accions, de les quals 277 són prioritàries i 59 s’han identificat com a estratègiques. Aquestes accions s’organitzen entorn de 7 grans reptes. 

Els 7 grans reptes de l'Agenda Rural de Catalunya

1. Persones, benestar i repte demogràfic
2. Transició ecològica
3. Territori connectat
4. Sistema agroalimentari
5. Gestió forestal
6. Innovació i dinamització social i econòmica
7. Governança

Per a què l'Agenda Rural de Catalunya? 

· Millorar la qualitat de vida dels habitants de les zones rurals.
· Garantir el benestar dels habitants en les zones rurals.
· Reconnectar les necessitats i realitats rurals i urbanes.
· Aturar el procés de despoblament d’algunes zones rurals.
· Fer front a l’emergència climàtica.
· Garantir els serveis ecosistèmics que ofereixen els espais naturals i l’activitat agrària.
· Desenvolupar el procés de transició energètica, distribuïda i participada.
· Millorar la competitivitat empresarial rural.
· Plantejar sistemes de governança i custòdia del Govern que facilitin la transversalitat i tinguin en compte les ruralitats.
· Garantir que els fons europeus tindran en compte les necessitats i urgències del món rural.