Les empreses d'inserció baten rècord de contractacions

S'estima que s'han contractat unes 3.700 persones amb dificultats per trobar feina durant el 2022.

Content
Esquerra

Les empreses d'inserció continuen batent rècords en la contractació de persones amb moltes dificultats per trobar feina. La Federació d'Empreses d'Inserció de Catalunya (FEICAT) estima que les empreses d'inserció han aconseguit que unes 3.700 persones tinguessin un contracte laboral durant el 2022, una xifra superior respecte del 2021 quan es van inserir 3.550 persones. 

L'objectiu que tenen és contractar durant un màxim de tres anys persones derivades pels serveis socials dels ajuntaments que es troben en situació d’exclusió social o en risc de trobar-s’hi. Les entitats socials que les gestionen, que no tenen ànim de lucre, els ensenyen un ofici i les orienten perquè aconsegueixin la inserció sociolaboral. Els col·lectius a qui ofereixen aquest acompanyament acostumen a ser persones que no tenen prou recursos econòmics per viure amb dignitat, que procedeixen d'institucions de protecció de menors, que han estat a la presó i que encara hi són però que poden tenir accés a una ocupació, amb problemes de drogodependència o alcoholisme en rehabilitació, persones més grans de 45 anys en situació d'atur de llarga durada o amb una discapacitat física, intel·lectual o sensorial. 

Les xifres de contractació mostren la tasca i contribució social de les empreses d'inserció, que reclamen a les administracions una contractació pública reservada més eficient. La legislació marca que les administracions estan obligades a reservar una part de la seva contractació a empreses d'inserció i Centres Especials de Treball, que ofereixen oportunitats laborals a persones que tenen moltes dificultats per aconseguir una feina, però, les empreses d'inserció constaten que aquesta contractació pública (en forma de serveis de jardineria, recepció, consergeria, neteja, reparació i manteniment, etc.) no està sent efectiva, com ja recollia el document 'Anàlisi sobre la situació de les reserves de mercat per a centres especials de treball i empreses d’inserció', elaborat per la Taula del Tercer Sector.

Dreta
Banner

Destacats