Les persones amb discapacitat reclamen més presència i participació en la política local

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) ha elaborat un llistat de 18 propostes en què reclama més presència del col·lectiu a les llistes electorals i en la gestió del dia a dia de les corporacions locals en la nova legislatura.

Content
Esquerra

El COCARMI, que representa més de 634.000 persones amb alguna discapacitat reconeguda a Catalunya, demana més presència i participació en la política local. "La societat no pot obviar un 10 per cent de la seva ciutadania, que té els mateixos drets que la resta de la població a participar en la vida política, tant durant els processos electorals com després, en el dia a dia de la gestió municipal" assenyala la presidenta del COCARMI, Mercè Batlle.

Batlle afegeix que les entitats locals "han d’incorporar de forma natural les necessitats específiques de suport i acompanyament de les persones amb discapacitat, cal que els nostres pobles i ciutats siguin accessibles, treballant en les barreres físiques però també socials, sensorials, comunicatives i cognitives, més tenint en compte que, amb l’envelliment de la població, serà un col·lectiu cada cop més nombrós que s’ha d’atendre". A més, reclama que els municipis aprovin plans d’inclusió a la comunitat del col·lectiu que reconeguin els seus drets d’accés a tots els serveis, amb el suport i finançament necessari en cada cas.   

La llista de peticions contempla adaptar la normativa locals als mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, la creació d’un consell municipal de Persones amb Discapacitat i d’una regidoria específica, atenció social preferent a les persones amb discapacitat amb més necessitats de suport per a la seva autonomia personal, campanyes de sensibilització periòdiques perquè la ciutadania conegui la realitat dels seus veïns i veïnes amb discapacitat, plans específics de formació i ocupació, plans locals de promoció de l’accessibilitat i un fons contra l’exclusió social amb un mínim del 5% del total del pressupost municipal.

Garantir el compliment de les lleis en matèria d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat per a les persones amb discapacitat en l’accés a les instal·lacions municipals culturals, esportives i d’oci de gestió o titularitat local, apostar per l’oci inclusiu, el temps lliure i el respir familiar i incorporar la perspectiva d’igualtat de gènere i discapacitat i promoció dels drets de les dones amb discapacitat són altres propostes del COCARMI als partits polítics que es presenten a les eleccions municipals del 28 de maig.

Dreta