Les peticions de la FEPCCAT als partits polítics

La federació ha elaborat un document, adreçat als partits polítics, amb les propostes per a uns municipis més amables amb les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.

Content
Esquerra

Amb motiu de les eleccions municipals del 28 de maig, la Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT) fa una proposta de 18 punts per aconseguir uns municipis més amables per les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat. El document es basa en sis eixos temàtics: atenció integrada social, sanitària i educativa; accessibilitat i inclusió; transport; famílies; infància i lleure i governança.

Les propostes estan pensades per millorar la qualitat de vida del col·lectiu que representa la federació, però també se'n podran beneficiar altres persones, perquè es tracta de fer els municipis més inclusius i accessibles per tothom

FEPCCAT recorda que a Catalunya, segons dades del Departament de Salut, hi ha més de 15.000 persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat. La majoria de les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat tenen grans necessitats de suport i acostumen a tenir un estat de salut fràgil per la qual cosa sovint requereixen una intervenció individualitzada al llarg de tot el seu cicle de vida. 

Dreta