"L'increment del barem per a les prestacions és l'avenç social més important dels últims anys i instem els partits polítics a aprovar nous pressupostos per aplicar-lo"

El Govern es fa seva la demanda de la Taula del Tercer Sector Social d’augmentar un 8% l’IRSC. Aquesta pujada correspon a l’increment que ha tingut el barem estatal, l’IPREM, en els darrers anys i era el llindar mínim que reclamaven les entitats socials. 

Content
Esquerra

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya celebra que el Govern s’hagi fet seva la demanda de les entitats socials d’incrementar el barem que dona accés a les prestacions, una reivindicació històrica del tercer sector social compartida per altres agents socials com sindicats, moviments socials, col·legis professionals i partits polítics. La Taula considera que l’anunci del Govern d’augmentar l’IRSC un 8% és l’avenç social més important dels últims anys i insta els partits polítics a posar-se d’acord per aprovar uns nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya que permetin aplicar-lo.  

L’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) està congelat des del 2010 i marca si una persona pot tenir accés o no a prestacions socials com la Renda Garantida de Ciutadania (que proporciona uns ingressos mínims per fer front a necessitats bàsiques) i ajuts per a l’habitatge, l’alimentació i la pobresa energètica, a més de fixar la quantitat a percebre, com succeeix amb la renda garantida de ciutadania. Aquest increment del 8% de l’IRSC correspon a la pujada que ha tingut el mateix barem estatal, l’IPREM, en els darrers anys i era el llindar mínim que reclamaven les entitats socials.

Per a la Taula, es tracta d’un gran avenç per a la garantia dels drets socials perquè permetrà que més persones en situació de pobresa i exclusió tinguin accés a les prestacions socials, enmig d’una crisi social sense precedents, i perquè l’import percebut per les persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania s’acostarà més a l’encariment del cost de la vida experimentat durant els últims anys. 

Estem convençudes que el Govern comparteix amb nosaltres que, amb aquest augment de l’IRSC, encara no s’assoleix una xifra suficient per assegurar una vida digna i que caldrà continuar-hi treballant” afirma la Taula del Tercer Sector Social que insisteix a apel·lar a la responsabilitat dels partits polítics. “Ara més que mai és imprescindible que es posin d’acord per tirar endavant uns nous comptes perquè sinó aquesta mesura no es podrà aplicar. No ens ho podem permetre en un moment tan crític com aquest en què les llars cada cop s’estan empobrint més”. L’aplicació d’aquesta mesura només serà efectiva si es tiren endavant uns nous comptes perquè s’ha d’incloure dins la Llei de Pressupostos. 

A banda de l’increment, la Taula recorda al Govern que també és primordial acordar un model de revisió que eviti una congelació com la de l’última dècada. “Tan important és actualitzar el barem com establir un criteri de revisió. No poden passar 10 anys més congelat i sense tenir clar com adequar-lo a la realitat socioeconòmica del moment”.

Dreta