Més coordinació en polítiques migratòries

La Taula reclama garantir l'acompanyament i el suport a les persones migrades i refugiades. 

Content
Esquerra

La Taula del Tercer Sector ha organitzat la jornada "Migració i Refugi. Acollir per a una major cohesió social" a l'Ateneu Barcelonès, que ha abordat la situació de les persones migrades i refugiades a Catalunya, amb especial atenció a la situació dels infants estrangers no acompanyats, i el paper de les entitats socials i les Administracions a l'hora de donar resposta al fenomen migratori. A la jornada han participat representants de la Generalitat de Catalunya, el Síndic de Greus i la PINCAT (Plataforma d’Infància de Catalunya), a més d’entitats socials que estan atenent les persones, com Creu Roja i Càritas, i les federacions FEDAIA, FEPA i FEDELATINA.

En el marc d’aquesta jornada, la Taula del Tercer Sector ha reclamat una major coordinació entre les Administracions Públiques (locals i Generalitat de Catalunya) i les entitats socials per garantir una bona acollida i inclusió social de les persones migrades i refugiades. A més, també ha demanat augmentar la coordinació entre els diferents Departaments per donar una resposta integral a les necessitats de les persones. En aquest sentit, les entitats socials alerten que els esforços que s'estan portant a terme seran en va, si no es disposa d'un model integral d'acolliment i protecció que permeti planificar les necessitats a curt, mitjà i llarg termini.

A la jornada, el Tercer Sector Social també ha evidenciat les dificultats que té en la gestió de l’acollida i l’acompanyament a les persones migrades i refugiades. Les entitats socials avisen que la falta de finançament i els retards en els cobraments posen en risc la sostenibilitat dels serveis i suports que, actualment, ofereixen a les persones.

La Taula del Tercer Sector també es mostra preocupada per la falta de concreció sobre el rol del Tercer Sector en l’atenció a les persones, sobretot de les que es troben en situació administrativa irregular.

És per això que, a banda d’una major coordinació entre les Administracions i les entitats socials, la Taula del Tercer Sector ha elaborat un manifest que reclama:

  • Augmentar la inversió pública en temes migratoris. Alerta que cal destinar recursos econòmics en àmbits essencials com l’educació, l’habitatge, la formació i el treball.
  • Reformar el marc legislatiu estatal amb l’impuls de mesures que permetin reactivar l’”ascensor” social i laboral de les persones migrades, a més d’assegurar el seu accés a àmbits on estan infrarepresentats com la funció pública, les universitats i els mitjans de comunicació, entre altres.
  • Garantir els drets dels infants migrats i refugiats, com marca la Convenció de l’ONU sobre els Drets de l’Infant.  La Taula del Tercer Sector demana que les polítiques migratòries posin per sobre de tot l’interès superior de l’infant, sense perjudici de garantir-li el plus de protecció que la seva situació requereixi. Preocupa especialment la situació dels infants, sobretot dels que arriben sols a Catalunya, perquè la consideració d’estrangers està prevalent sobre la d’infants, de manera que no es compleix ni promou el compliment dels seus drets.

A més d’aquestes reclamacions, la Taula del Tercer Sector s’ha compromès a garantir els suports que les persones migrades i refugiades requereixen, independentment de la seva situació administrativa; a fer ús de totes les eines d’incidència per exigir a les Administracions la resposta, previsió i els recursos que garanteixen una bona acollida i inclusió; a denunciar la vulneració dels drets de les persones per part de les Administracions, a continuar treballant en xarxa –aprofitant i creant sinèrgies amb i des del Tercer Sector– per fer més efectiva la inversió social amb el màxim d’impacte possible i a donar suport a l’Administració per avançar en la defensa d’un Pacte d’Estat per a l’acolliment, l’atenció integral i la inclusió social de les persones migrades i refugiades.