Nou “Fons d’habitatges de lloguer per a famílies en risc d’exclusió” per ampliar el parc d’habitatges socials

Només el 2% del parc d’habitatges de Catalunya és de lloguer assequible, i caldria multiplicar-lo per 5.

Content
Esquerra

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa prop de 4.000 entitats socials, se sent satisfeta pel compromís de creació del “Fons d’habitatges de lloguer per a famílies en risc d’exclusió”, adoptat avui pel Conseller de Territori i Sostenibilitat, Sant Vila, entitats municipalistes i entitat socials.

La Taula del Tercer Sector, que ha participat en les negociacions i firma de l’acord a través de diverses de les seves entitats membres, venia demanant des de l’any passat la creació d’aquest Fons, el qual podrà aplegar tot el parc de lloguer social existent a Catalunya, tant si és públic com privat, definint adequadament el què s'entén per lloguer social.

La Taula del Tercer Sector també considera que la constitució del Fons és només un primer pas per disposar d’un parc de lloguer social a l’alçada de les necessitats de la població catalana. I que el pas següent immediat haurà de ser aconseguir que aquest Fons creixi i s’ampliï el més ràpid possible, tenint en compte la urgència i persistència de l’emergència residencial que vivim.

El Tercer Sector Social català contribuirà inicialment a dotar aquest Fons amb els prop de 1.500 habitatges de la ‘Xarxa d’habitatges d’inclusió social’ de què disposa actualment, i confia de poder contribuir també a fer-lo créixer en els propers anys, sumant els seus esforços als compromisos del Govern, de les Administracions locals catalanes i dels grans tenedors d’habitatges.

La Taula del Tercer Sector va fer públic l’any passat que Catalunya necessita multiplicar per 5 el seu parc actual de lloguer social, públic i privat, estimat en 60.000 habitatges (2% del parc total), per assolir una xifra de 290.000 habitatges. Això no és impossible en el curt i mig termini, tenint en compte que es calcula que hi ha 450.00 habitatge buits (100.000 en mans de les entitats financeres, 80.000 habitatges nous de nova construcció i 270.000 habitatges de particulars).

Per a la Taula del Tercer Sector el nou Decret de tanteig i retracte aprovat pel Govern català el passat 24 de març pot contribuir de forma molt efectiva a fer augmentar el parc d’habitatges de lloguer social del país. El Decret va incorporar que les entitats del Tercer Sector, al igual que la Generalitat i els Ajuntaments, tinguin dret de tanteig i retracte per comprar els habitatges procedents de desnonaments que els bancs posen a la venda. Això permetrà que tant les Administracions com el Tercer Sector puguin beneficiar-se dels baixos preus d’aquests transaccions per incrementar el parc d’habitatges socials i, per tant, el nou Fons que ara es posarà en marxa.

Amb aquesta finalitat la Taula del Tercer Sector va impulsar a finals del 2014 la nova Fundació Hàbitat3, una gestora d’habitatges socials que té com a objectiu donar una resposta col·lectiva i conjunta del Tercer Sector Social de Catalunya a les gravíssimes necessitats existents en l’àmbit de l’habitatge al nostre país entre els col.lectius de persones més vulnerables. La Fundació Hàbitat3 vol ser una eina més en l’àmbit de la gestió social d’habitatges, assumida des de l’àmbit no lucratiu i amb vocació de concertació amb el sector públic, seguint els models habituals als països de la Unió Europea que compten amb una àmplia tradició en aquest camp.

Per la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras amb la posada en marxa del Fons d’habitatges de lloguer per a famílies en risc d’exclusió “es fa un gran pas endavant per unificar en un sol fons d’habitatges tot el parc de lloguer social”. “En temes d’habitatge social hem fet un pas endavant molt important, però està tot per fer, ens queda molt encara per endavant”.

Dreta
Banner

Destacats