Nou test de cultura d’avaluació per a entitats del tercer sector social

La Taula del Tercer Sector i Ivàlua estrenen un nou test dins l’eina autodiagnòstica d’avaluació que mesura la capacitat de treballar a partir d’evidències

Content
Esquerra

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i Ivàlua han creat un nou test dins l'eina autodiagnòstica d'avaluació: el test de cultura d'avaluació. L'eina està pensada perquè les organitzacions del tercer sector social autoavaluïn la seva capacitat per treballar a partir d'evidències i realitzar avaluacions.

El test es pot omplir una o diverses vegades: per avaluar l’estat de maduresa de tota l’organització o per cada àrea o equip, per tal d’identificar diferències internes en la gestió de projectes. 

Què permet mesurar? 

  • Coneixement tècnic sobre avaluació
  • Disseny de programes partint d'evidències
  • Seguiment dels programes
  • Recursos per a l'avaluació
  • Pràctica de l'avaluació
  • Ús de les avaluacions
  • Rol de l'avaluació
  • Clima procliu a l'aprenentatge i la innovació 

El test analitza les 8 dimensions i les puntua sobre 20. A més, ofereix recomanacions per potenciar els aspectes més febles. Es pot respondre en qualsevol moment, però es recomana omplir-lo regularment i lligar-lo a una reflexió estratègica o de revisió de l’estructura organitzativa i de les dinàmiques de treball de l’entitat.

L’eina ja està activa al web avaluació.tercersector.cat on també es poden trobar altres testos per avaluar programes o projectes com ara: avaluació de necessitats, de resultats, econòmica, entre d'altres; així com una caixa d'eines, un apartat amb recursos útils per orientar les entitats del tercer sector en aquest procés d'avaluació.

Dreta
Banner

Destacats