Nova guia d'autoavaluació de la transparència per a entitats socials

Ha estat elaborada per la UAB, amb el suport de l'Ajuntament de BCN i la participació d'entitats socials.

Content
Esquerra

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB ha publicat el ‘Manual i guia d’autoavaluació de la transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre’. El LPCCP compta amb una important trajectòria en aquest camp, puix que ha creat i gestiona el projecte ‘Infoparticipa’ per mitjà del qual avalua des de fa tres anys els webs de tots els ajuntaments de Catalunya.

La primera part d’aquesta nova publicació del LPCCP, el manual, ofereix una exposició sobre què és la transparència, la seva importància en les entitats sense ànim de lucre i quins criteris de qualitat s’han d’aplicar per a fer una comunicació veritablement transparent. La segona part del llibre, la guia d’autoavaluació, presenta una relació d’indicadors de transparència dividits en cinc esglaons de dificultat. D’aquesta forma, des de les entitats amb menys recursos humans i econòmics fins a les més grans, es pot fer un autodiagnòstic de la situació i saber com anar millorant.

La publicació forma part d’un projecte més ampli finançat per l’Ajuntament de Barcelona, que ha permès realitzar una desena de sessions de formació per a entitats sense ànim de lucre que han enriquit el contingut de la publicació amb els seus suggeriments i propostes.

El passat dia 20 es va presentar la Guia al Col·legi de Periodistes de Catalunya i hi van intervenir Toni Codina, director general de la Taula del Tercer Sector, Carles Agustí, comissionat de participació de l’Ajuntament de Barcelona, i la Dra. Amparo Moreno, en nom de l’equip de la facultat de comunicació de la UAB que l’ha elaborat.

Dreta
Temàtica
Innovació social
Tercer Sector Social