Proposta legislativa de La Confederació per un nou model de col·laboració públic-social

Vol assegurar l’eficiència dels recursos públics i el seu màxim retorn social.

Content
Esquerra

La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya ha presentat una proposta legislativa per construir un nou model de col·laboració públic-social per la provisió de serveis d’atenció a les persones a partir de les oportunitats que ofereixen les Directives Europees de contractació pública. La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina ha destacant la necessitat d’avançar cap a un marc legislatiu com aquest per garantir els drets socials de la ciutadania, especialment de les persones i col·lectius més vulnerables i ha mostrat el suport institucional a la proposta.

Una de les prioritats del Tercer Sector Social és assolir un model de col·laboració público-social per a la provisió de serveis d’atenció a les persones que asseguri l’eficiència dels recursos públics i el màxim retorn social. Amb aquest objectiu La Confederació promou una nova regulació que eviti els interessos lucratius en la prestació d’aquesta tipologia de serveis i ha presentat una proposta legislativa basada en les oportunitats que ofereixen les Directives Europees per prioritzar la qualitat, la continuïtat i les necessitats específiques dels usuaris per sobre de consideracions merament econòmiques.

En base al dret comunitari, el Tercer Sector apel·la a la voluntat política per construir un model de concertació que, al marge de la llei de contractes, garanteixi la protecció dels drets socials, l’interès general i la qualitat de l’atenció a les persones. El sector reconeix els avenços fets pel Govern de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria, que representen un pas endavant rellevant, però afirma que no ha esgotat les oportunitats que ofereixen les Directives Europees per excloure aquesta tipologia de serveis de les lògiques del mercat.

En aquest marc, el Tercer Sector Social fa un pas endavant i reclama un pacte de país per un model català de gestió de serveis públics d’atenció a les persones a través de l’acció concertada amb la iniciativa social sense afany de lucre. La proposta es basa en tres elements clau: l’organització dels serveis al marge de la llei de contractes, mitjançant una concertació que garanteixi criteris d’accessibilitat  i qualitat per sobre de consideracions econòmiques; la cobertura de tots els serveis d’atenció a les persones des d’una perspectiva àmplia i transversal; i el Tercer Sector Social com a aliat estratègic de les administracions públiques per garantir l’eficiència dels recursos públics i el màxim retorn social. 

A partir de la proposta presentada, que es farà arribar als grups polítics en el marc de la campanya electoral, La Confederació teixirà complicitats amb els agents socials relacionats i iniciarà una campanya d’incidència política un cop constituït el nou Parlament.

Font: La Confederació