Salut limitarà els concerts al Tercer Sector i l’economia social

La Taula del Tercer Sector demana que el model s’estengui als serveis socials.

Content
Esquerra

El departament de Salut només concertarà els serveis d’assistència sanitària amb entitats del Tercer Sector o de l’Economia Social. El consell de direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut) va aprovar, el passat dia 6, la memòria preliminar que permetrà tirar endavant aquesta mesura, una reivindicació històrica del tercer sector, que demana ampliar-la també als concerts d’assistència social. Amb la creació d’aquesta nova llei d’ordenació sanitària, la Generalitat pretén “garantir la qualitat, l’accessibilitat i la continuïtat quan es tracta de serveis a les persones”, segons va informar Salut a través d’un comunicat. Quan finalment s’aprovi la normativa, el departament s’adaptarà a les directives europees 2014/23/UE i 2014/24/UE, que prioritzen que determinats serveis puguin ser prestats només per entitats d’economia social, amb o sense afany de lucre. La previsió és que el Govern aprovi l’avantprojecte de llei abans del final de la legislatura, i s’ha imposat com a límit el mes d’agost.

Així, amb la nova normativa, en l’àmbit de la concertació -la fórmula que es reserva fonamentalment per a aquelles activitats sanitàries que ja s’estan realitzant al territori-, el CatSalut només podrà concertar activitat sanitària a entitats socials sense ànim de lucre o a entitats d’economia social. Dins d’aquestes activitats s’hi inclouen serveis d’internament, ingressos hospitalaris, salut mental i centres d’atenció primària (CAP). Les empreses privades amb ànim de lucre podran optar a presentar serveis de cobertura pública mitjançant un procediment de concurs.

El president de la Taula d’entitats del Tercer Sector, Oriol Illa, va afirmar en declaració als mitjans de comunicació que “el pas que ha fet Salut va en la línia del model que defensem, i que esperem que s’estengui als serveis socials. Entenem que la contractació pública ha d'estar al servei de la inclusió social, i la prestació de serveis socials i, en general, de serveis a les persones, segons terminologia pròpia de les directives europees relacionades amb aquesta matèria” va sentenciar.

El president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa va ressaltar que “el Tercer Sector som un actor un actor clau ja que aportem a la contractació pública una perspectiva i finalitats que ens són pròpies: la integració social dels sectors més desfavorits per raons econòmiques, socials, de salut, edat o altres; una major proximitat al territori i el màxim compromís amb la qualitat del servei cap a les persones usuàries”.

La UE considera entitats d’economia social aquelles entitats independents dels poders públics que compleixen requisits com prioritzar la persona i la missió social sobre el capital, fer participar els seus membres en el govern i destinar la major part dels excedents a reinversió per aconseguir els seus objectius socials. Les entitats del Tercer Sector conformen la part de l’economia social que no té afany de lucre, formada principalment per associacions i fundacions, mentre que la resta de l’economia social, formada principalment per cooperatives, té un afany de lucre limitat per la legislació.

 

Dreta