Tret de sortida a l'Aliança Educació 360

Es va celebrar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Content
Esquerra
El 29 de gener, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona va acollir la presentació d’“Educació360. Educació a temps complet”, una iniciativa conjunta de la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica (FMRPC).  El manifest de la convocatòria fa una crida a la comunitat educativa i agents socials interessats en la millora de l'educació a assistir-hi i formar-ne part d’aquesta aliança per connectar temps i espais educatius. La iniciativa compta amb el suport de la Taula del Tercer Sector i nombroses de les seves entitats membres.
 
El repte és garantir més i millors oportunitats educatives, més enllà de l’escola, per a tothom i amb equitat, amb la implicació de tota la comunitat. Incorporar la perspectiva de la interconnexió dels aprenentatges, al llarg i l’ample de la vida, arreu, dins i fora del temps lectiu, cercant la personalització del l'itinerari educatiu de les persones, la seva inclusió i participació ciutadana.
 
Per això es vol impulsar la construcció d’ecosistemes educatius als municipis, reconeixent i generant projectes educatius comunitaris que apostin pel treball i el lideratge col·laboratiu entre diversos actors (entitats de lleure, esportives, culturals, artístiques, escoles, instituts, famílies, ONG, museus, biblioteques, xarxes, centres de salut, ajuntaments...).
 
Durant la jornada es van presentar experiències significatives d’Educació a temps complet a nivell territorial. L’àmbit local, del barri i del municipi, és especialment indicat per tal de garantir les oportunitats educatives per a tothom i la connexió i coordinació dels aprenentatges i dels actors que els fan possible.
Dreta