Una legislatura social que rescati les persones en situació de vulnerabilitat

La Taula del Tercer Sector s'ha reunit amb la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, a qui li han traslladat les prioritats de les entitats socials per a aquesta legislatura.

Content
Esquerra

La Taula del Tercer Sector ha reclamat a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, una legislatura que prioritzi al màxim l’agenda social perquè l’objectiu indiscutible ha de ser la protecció i el rescat social de les persones en situació de major vulnerabilitat, a més li ha insistit que aquesta és una legislatura decisiva per garantir que la sortida de la crisi social derivada de la pandèmia no deixi ningú enrere. En aquest sentit, els representants de la Taula han destacat a Borràs que cal generar noves polítiques públiques que donin una resposta urgent a la necessitat d’incorporar al mercat laboral als col·lectius amb més dificultats per trobar feina; incrementar el parc públic d’habitatges per assegurar l’accés a un habitatge digne, assequible i accessible; impulsar polítiques de foment de l’autonomia personal de caràcter interseccional i visió transversal i garantir l’accés a Internet per a totes les persones com un dret fonamental, entre altres.

A la trobada, la Taula també li ha traslladat que les entitats socials, que estan aturant l’impacte social de la Covid-19, volen tenir més presència en els diversos òrgans i comissions del Parlament, però també li ha demanat celebrar, amb caràcter anual, un plenari monogràfic sobre la situació de la pobresa i l’exclusió social a Catalunya; que la cambra catalana commemori el Dia Internacional per l’Erradicació de la Pobresa (17 d’octubre) i que el Parlament es comprometi a utilitzar un llenguatge inclusiu i a no permetre cap expressió i discurs que atempti contra els drets socials i humans i contra aquelles persones en situació o risc d’exclusió a les quals les entitats socials estan atenent, acompanyant i oferint suports.

La Taula del Tercer Sector espera que, en aquesta legislatura, la iniciativa legislativa en matèria social no sigui escassa i confia que s’impulsin normatives que són clau per a les entitats socials, com la Llei del Tercer Sector Social, que compta amb el compromís explícit de totes les formacions polítiques i que és imprescindible per reconèixer la seva feina de servei públic; la Llei de l’Economia Social i Solidària i un marc regulador que defineixi la concertació social dels serveis d’atenció a les persones a Catalunya.