En aquesta infografia, que hem fet en col·laboració amb Ivàlua - Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, pots descobrir com introduir la participació en l’avaluació dels projectes socials de la teva entitat.
Guies i manuals
El toolkit 'Com puc avaluar l'impacte d’un programa o intervenció', que hem fet en col·laboració amb Ivàlua - Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques,
Les tres parts constaten la necessitat que Catalunya tingui estabilitat política que permeti esgotar les legislatures i aplicar un programa de Govern que situï la generació de prosperita t i les polítiques socials en el centre de l’acció política. 
Notes de premsa
Avisen que s’acaben de complir tres anys del conveni amb compromisos encara pendents com la condonació del deute dels anys 2022 i 2023, la creació del fons d'atenció solidària, la instal·lació generalitzada dels comptadors socials i l'ampliació de l’acord a la resta d'empreses energètiques. 
Notes de premsa
L’Estratègia de lluita contra la pobresa infantil és clau perquè, per primera vegada, es compta amb un full de ruta que aborda la pobresa infantil de manera preventiva, transversal i amb una mirada a llarg termini. També queda en l’aire la millora de l’accés al lleure educatiu; l’actualització de les prestacions socials vinculades a la infància, l…
Notes de premsa
El document recull el circuit i les possibles mesures a emprendre per prevenir l’assetjament, i denunciar i actuar degudament en cas que es produeixi. La Taula es compromet a promoure un context social i cultural de tolerància zero a qualsevol actitud o acte de discriminació per motiu de sexe i/o gènere dins l’àmbit de les seves actuacions. El…
Altres, Documents
El Govern de Catalunya i, en particular, el Departament de Drets Socials constata que la falta de pressupostos posa en risc alguns dels compromisos i necessitats socials acordades entre el Govern i les entitats socials. Tanmateix, es compromet, malgrat les citades circumstàncies, a continuar treballant intensament per donar resposta als…
Notes de premsa
Recordem que les persones privades de llibertat han de ser tractades amb el respecte i el valor que els són intrínseques com a éssers humans, d’acord amb el que estableix la legislació internacional i europea i instem les autoritats a assegurar-se que, com marca la legislació, les restriccions imposades a les persones privades de llibertat siguin…
Notes de premsa
Afirma que avançar la finalització de la legislatura, just quan s’han de consolidar polítiques i mesures clau, és un desencert. Adverteix que, estan en risc o decauen, iniciatives i normatives de reforç del sistema de drets i protecció social: el traspàs de la gestió de l’ingrés mínim vital a Catalunya, l’Estratègia de Lluita contra la Pobresa…
Notes de premsa
El document conclou que els principals beneficis són una major velocitat, eficiència i qualitat en l’atenció dels serveis públics, l’oportunitat de dissenyar millors polítiques i la millora de la gestió interna de l’Administració. I, entre els potencials riscos, destaca la manca de privacitat i seguretat, la falta de transparència i l’amplificació…
Notes de premsa