S’estima que el Tercer Sector Social ha suportat un sobrecost de 281,5 milions d’euros a causa de l’augment de preus dels subministraments energètics i de l'alimentació.
Notes de premsa
La Taula i l'APE demanen que s’actualitzi fins avui dia la condonació del deute de les famílies, s’agilitzi la creació del fons d’atenció solidària, es generalitzi la instal·lació dels comptadors socials i s’ampliï el conveni a la resta d’empreses energètiques.
Notes de premsa
La Taula defensa que aquesta informació és cabdal per avançar cap a un sistema que sigui realment efectiu a l’hora de garantir uns ingressos mínims a persones que es troben en una situació d’emergència social i que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques, des d'un enfocament més empoderador i basat en la lògica de drets.
Notes de premsa
Per a m4Social, combatre les conseqüències de la bretxa digital és un desafiament que s’ha de continuar abordant perquè un 32% de les llars catalanes en pateixen els efectes, xifra que augmenta fins al 40% en les llars en situació de pobresa i exclusió severa, segons el darrer informe de FOESSA-Càritas Catalunya.
Notes de premsa
La jornada va posar un èmfasi especial en analitzar les convocatòries INTERREG i va recollir perspectives de governs locals i del propi tercer sector sobre com afavorir la col·laboració entre els dos àmbits institucionals.
Informes
Entre les millores socials dels nous pressupostos, destaca: l’increment d’un 8% del barem que dona accés a les prestacions socials, a proposta de la Taula; la reducció de les llistes d’espera i de la valoració de la dependència i discapacitat; més inversió en recursos per a la salut mental i les addiccions; l’avenç de l’atenció integrada social i…
Notes de premsa
El document recull les propostes de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023. 
Propostes electorals
La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCat) de la Taula del Tercer Sector ha elaborat un recull de propostes per a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023. 
Propostes electorals
En aquest primer quadern, es recullen continguts útils sobre els actors, els processos i les agendes europees relaciones amb l'àmbit social i el treball al tercer sector social. En concret, sobre el funcionament institucional la Unió Europea, l'actualitat social i les prioritats de l'agenda europea i amb recursos pràctics per construir una…
Documents, Guies i manuals
“Un altre mes que acaba i una altra oportunitat que perden les persones en situació d’emergència social, i que reben la renda garantida de ciutadania, per disposar de més diners de butxaca per afrontar l’encariment dels productes bàsics” lamenta la Taula. Defensa que, en un moment d’incertesa econòmica tan gran, els pressupostos són vitals per…
Notes de premsa