L’estudi analitza els beneficis i riscos de l’aplicació de la IA per part dels ens públics, recull experiències internacionals i identifica els 12 sistemes d’IA, actualment implementats o en procés de desenvolupament, que estan sent utilitzats per les Administracions Públiques catalanes.
Informes
El document conclou que els principals beneficis són una major velocitat, eficiència i qualitat en l’atenció dels serveis públics, l’oportunitat de dissenyar millors polítiques i la millora de la gestió interna de l’Administració. I, entre els potencials riscos, destaca la manca de privacitat i seguretat, la falta de transparència i l’amplificació…
Notes de premsa
Augmenten les dificultats per mantenir la llar a una temperatura adequada (pobresa energètica), les de menjar proteïna animal almenys cada dos dies (pobresa alimentària) i la capacitat per fer front a les despeses imprevistes (inseguretat econòmica). Pel que fa als col·lectius, disminueix el risc de pobresa en les persones grans i les d’origen…
Notes de premsa
Exigeix a la Generalitat que s’acordi un model de revisió d’aquest índex per evitar que cada any s’hagi de negociar aquesta xifra i demana que es compti amb la participació del tercer sector social a l’hora de definir-lo.  
Notes de premsa
Les organitzacions representatives del sector, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, han tancat la fase de compareixences de la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social al Parlament de Catalunya. 
Notes de premsa
En aquest nou número de 'Quaderns d'internacionalització del tercer sector social' es dona a conèixer l'agenda social i del tercer sector social de Suècia i Dinamarca, a partir de la missió internacional que s'ha fet a aquests dos països nòrdics. L'objectiu és facilitar a les entitats socials coneixements i eines per promoure les aliances entre…
Documents, Guies i manuals
El documento pone el foco en el sistema que actualmente garantiza unos ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas en Cataluña (Renta Garantizada de Ciudadanía e Ingreso Mínimo Vital) y evidencia cómo estas dos prestaciones aún no permiten que muchas familias puedan vivir con dignidad para que la vivienda sigue siendo el gran gasto no…
Documents, Informes
El document posa el focus en el sistema que actualment garanteix uns ingressos mínims per cobrir necessitats bàsiques a Catalunya (Renda Garantida de Ciutadania i Ingrés Mínim Vital) i evidencia com aquestes dues prestacions encara no permeten que moltes famílies puguin viure amb dignitat perquè l’habitatge continua sent la gran despesa no coberta…
Documents, Informes
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i Vector5, amb el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, presenten la 'Guia de responsabilitat social per a les organitzacions del tercer sector social'.
Guies i manuals
Aquesta infografia recull el 'Nou model d'acompanyament a l'envelliment', la proposta de les entitats socials per garantir un model d'acompanyament integral a totes les persones al llarg de l'envelliment. 
Altres