Addiccions

1 de cada 3 adolescents a Espanya fa un ús problemàtic d’Internet, segons un estudi d’UNICEF

1 de cada 3 adolescents a Espanya realitza un “ús problemàtic d'Internet”, i 1 de cada 5 té un cert nivell d’addicció als videojocs. Aquestes són només dues de les moltes dades alarmants que apareixen a l’informe “L’impacte de la tecnologia en l'adolescència. Relacions, riscos i oportunitats”, presentat per UNICEF Espanya.

Barcelona presenta un nou pla d’acció sobre les drogues

La ciutat de Barcelona ha enllestit el nou Pla d’Acció sobre Drogues per al període 2017-2020, que té com a missió principal prevenir i reduir el consum de drogues i les seves repercussions negatives en la comunitat. El Pla treballa tant sobre les drogues il·lícites com amb les substàncies que tenen circulació legal en el mercat, especialment l’alcohol, i busca reduir-ne el consum entre la població per rebaixar-ne també la malaltia i la mortalitat associades.