El nostre sistema de benestar encara presenta molts reptes per poder fer decréixer les desigualtats i la injustícia en la nostra població. L’objectiu d’assolir un país socialment més just es fa encara més difícil sense un Tercer Sector fort. 

El projecte ‘David’ treballa en l’atenció socio-jurídica a persones en processos penals o penitenciaris.

L'Ajuntament destinarà més de 50 milions d'euros per afrontar les desigualtats socials de la ciutat.

Alsina:  "Resulta imprescindible, urgent i coherent disposar d’un govern efectiu al Palau de la Generalitat.