Les dues institucions han signat un conveni de col·laboració que vol enfortir, des de l’àmbit local, la incidència conjunta en les polítiques socials públiques.

El nou dossier 'Catalunya Social' analitza la situació de les pensions i evidencia les seves febleses.

Totes dues compten amb un espot de difusió.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha presentat el 'full de ruta' que ha de garantir la protecció i inclusió dels infants i joves migrats sols. Un document que suposa un pas important per superar la fase d'emergència i urgència en l'acollida i passar a la plena inclusió. Encara falta per concretar la dotació pressupostària i les entitats socials ja han manifestat que vetllaran pel compliment dels compromisos presentats. S'espera que aquest any arribin a casa nostra més de 5.000 adolescents estrangers. L'èxit de l'estratègia dependrà dels compromisos que adoptem tots ara i que han de permetre fer possible el desig d'una societat veritablement acollidora.

L’AESCAT, de la qual la Taula n’és membre, impulsa un procés de reflexió per establir les bases del document.

Geogina Oliva, Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut