Alsina presentar l'informe de presidència dels primers 3 mesos de mandat.

“Cal garantir l’equitat i la igualtat en l’accés a les activitats que van més enllà del sistema educatiu reglat”

El nostre sistema de benestar encara presenta molts reptes per poder fer decréixer les desigualtats i la injustícia en la nostra població. L’objectiu d’assolir un país socialment més just es fa encara més difícil sense un Tercer Sector fort. 

L'Ajuntament destinarà més de 50 milions d'euros per afrontar les desigualtats socials de la ciutat.

El projecte ‘David’ treballa en l’atenció socio-jurídica a persones en processos penals o penitenciaris.

Alsina:  "Resulta imprescindible, urgent i coherent disposar d’un govern efectiu al Palau de la Generalitat.