4t Pla de Suport al Tercer Sector Social

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya han signat amb el Govern el 4t Pla de Suport al Tercer Sector Social, un pacte que inclou 84 mesures que volen enfortir les entitats socials catalanes, facilitar el desenvolupament de les seves tasques, fer més efectives les polítiques destinades als col·lectius en situació de vulnerabilitat que atenen i reforçar i aprofundir en el model català de benestar.

Tipus de document
Entradeta

Inclou 84 mesures que milloren la feina de les 3.000 entitats socials que atenen 1.900.000 persones, aglutinades a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya que, per primera vegada, s'afegeix al pla.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document