Acord per una Catalunya Social

El text recull una vuitantena de propostes dins l’àmbit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la finalitat de reforçar el sistema  de serveis i protecció social perquè aquest esdevingui un pilar fort de l’Estat del benestar, al costat de la salut i l’educació. Entre les mesures, destaca: potenciar la inserció laboral de col·lectius vulnerables (persones amb discapacitat, amb problemes de salut mental, en situació administrativa irregular, joves, dones, etc.); desenvolupar plans de suport a les empreses d’inserció i als centres especials de treball; millorar la cobertura de la Renda Garantida de Ciutadania; liderar un acord de país per combatre la pobresa infantil; ampliar les polítiques d’acollida a les persones migrades i refugiades; desplegar l’Estratègia d’abordatge del sensellarisme i impulsar la llei catalana d’autonomia personal i una llei de la gent gran. 
 
L’Acord per una Catalunya Social també reconeix el paper essencial de les entitats socials que s’han mantingut a primera línia i al costat de les persones més vulnerables, una acció social important no només durant la pandèmia sinó també a posteriori tenint en compte que les conseqüències de la Covid-19 s’evidenciaran en els pròxims mesos i, fins i tot, anys. Així doncs, el document també inclou propostes específiques per enfortir el sector social, com la necessitat de treballar per l’actualització de les tarifes dels serveis d’atenció i suport a les persones a fi de millorar les condicions laborals dels i les professionals, la sostenibilitat d’aquests serveis i la qualitat de l’atenció, el compromís d’elaborar un projecte de llei d’acció concertada o consolidar el reconeixement del tercer sector com a agent actiu del sistema català de serveis socials, entre d’altres.

Tipus de document
Entradeta

El Govern de la Generalitat de Catalunya i la Taula del Tercer Sector i La Confederació del Tercer Sector signen aquest document que pretén consensuar unes premisses per a una resposta social a la Catalunya de la postCOVID. En aquest sentit es fa una diagnosi i es planteja un model social per encarar les incerteses dels propers anys, però també per establir uns acords i un marc de seguiment de les mesures que es puguin anar desplegant en el futur. 

Tipus de publicació
Data del document