Anàlisi per identificar el paper del Tercer Sector Social com a agent de provisió de la Cartera de Serveis Socials

L'estudi vol identificar el paper del Tercer Sector Social com a agent de provisió de la cartera de serveis socials, identificar quin pes té el tercer sector social en la provisió dels serveis socials, així com fer visible el valor afegit que hi aporta per proposar iniciatives i reivindicar mesures que permetin incrementar el seu pes i impacte en la provisió de serveis.

Tipus de document
Entradeta

L’objectiu és analitzar el paper del tercer sector social com a agent de provisió de la cartera de serveis socials, establerta segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials.

Tipus de publicació
Data del document