Baròmetre del Tercer Sector Social 2017

Autor
Taula del Tercer Sector
Entradeta

El Baròmetre 2017 se centra en analitzar el perfil de les persones ateses, segons la franja d’edat, l’àmbit d’intervenció, el col·lectiu al que pertanyen, etc. També analitza el tipus de serveis i programes socials que reben, quin és el seu cost i com es financen.

Fitxer
Tipus de publicació
Recursos per entitat
Data del document
OLD Nid
4369