Codi ètic de la Taula del Tercer Sector

L’elaboració del codi ètic ha permès dur a terme una reflexió sobre quins són els principis ètics que uneixen la Taula i les seves entitats federades i a partir dels quals volem que se’ns reconegui i quins són els compromisos que adquirim públicament en l’aplicació d’aquests principis. L’objectiu és dotar-nos d’una eina comuna que ens permeti vetllar perquè l’ètica i el bon govern estiguin presents en la gestió de l’entitat i en la relació entre les entitats membres i amb altres entitats i actors de la societat civil i de l’Administració. A més, esperem que esdevingui una eina per a la reflexió i la deliberació dels i les professionals del tercer sector sobre les seves actuacions i llurs conseqüències i que promogui una millora de la nostra intervenció i de la manera en què ens organitzem i relacionem.

Tipus de document
Autor
Taula del Tercer Sector
Entradeta
El document és una eina comuna que permet vetllar perquè l’ètica i el bon govern estiguin presents en la gestió de l’entitat i en la relació entre les entitats membres i amb altres entitats i actors de la societat civil i de l’Administració.
Tipus de publicació
Recursos per entitat
Data del document
OLD Nid
5712
Temàtica