Dossier 'Joves extutelats. El repte d'emancipar-se avui'

Autor
Taula del Tercer Sector
Entradeta

En el dossier Sector s’hi alerta que el marc legal de l’Estat i de la majoria de Comunitats Autònomes no contempla específicament el suport als joves extutelats, la qual cosa suposa que els joves que han estat tutelats puguin veure’s desprotegits legalment en complir la majoria d’edat. Actualment hi ha més de 30.000 infants i joves tutelats i més de 5.000 joves extutelats arreu de l’Estat.

Tipus de publicació
Data del document
OLD Nid
2446