El preu de l'energia, factor clau en l'augment de la pobresa energètica

Autor
Marta Garcia, Cristina Bajet i Joana Mundó de Ecoserveis
Entradeta

El dossier vol ser una eina de referència per a que aquestes entitats puguin seguir construint la seva tasca d’apoderament en el camp de la pobresa energètica. Així, es centrarà en analitzar com funciona el mercat energètic, què condiciona els preus de l’energia, quines mesures de protecció existeixen, i quin efecte tenen els preus en el benestar de les persones. Finalment s’exposaran una sèrie de recomanacions polítiques per tal d’incidir en el preu de l’energia com a un dels factors causants de la pobresa energètica.

Tipus de publicació
Data del document
OLD Nid
5364