Els programes INTERREG

Aquesta presentació recull informació sobre la nova tanda de convocatòries dels programes INTERREG: programes europeus amb perspectiva de cooperació territorial, i d'interès per les entitats socials catalanes. El document se centra en els següents programes:

  • SUDOE: cooperació entre països del sud-oest d’Europa
  • POCTEFA: cooperació transpirinenca 
  • Euro-MED i Next-MED: cooperació a la Mediterrània (dintre i fora de la UE)

La programació INTERREG actual i futura fa èmfasi en la importància de construir consorcis territorialitzats, on la participació d’actors de la recerca i socials, com les entitats del tercer sector social, es percep com una fórmula d’èxit.

El document va ser presentat per la Taula del Tercer Sector i BLINK en la jornada sobre 'Fons europeus i Tercer Sector' celebrada el gener de 2023.

Tipus de document
Entradeta

Informació sobre els programes INTERREG, que promouen la cooperació entre governs locals i tercer sector

 

Tipus de publicació
Data del document