Guia de fons europeus

Aquesta guia de fons europeus reuneix informació, consells i suggeriments per a la participació d'entitats del Tercer Sector Social en projectes europeus i detalla els programes més rellevants per a les organitzacions. 

El document va ser compartit per la Taula del Tercer Sector i BLINK en la jornada sobre 'Fons Europeus i Tercer Sector' celebrada el gener de 2023.

Tipus de document
Entradeta

Guia de fons europeus destinada a les entitats del Tercer Sector Social.

Tipus de publicació
Data del document