Informe extraordinari sobre l'accés a l'habitatge social - Síndic de Greuges

Tipus de document
Autor

Síndic de Greuges

Entradeta

Segons Ribó, tota situació d’emergència residencial s’ha d’atendre des de la triple perspectiva de: facilitar, amb agilitat i celeritat, l’accés a un habitatge, garantir un acompanyament social i promoure la reinserció laboral de les persones afectades. Aquestes accions han d’estar coordinades per un únic servei, que hauria de tenir en compte l'interès superior de l'infant. Cal motivar, d'acord amb aquest interès, les resolucions dels procediments d'adjudicació d'habitatges en situació d'emergència social.

Fitxer
Tipus de publicació
Drets socials
Data del document
OLD Nid
3133