La bretxa digital en les persones ateses per les entitats socials

El document pretén reflexionar i reflectir sobre com la revolució digital està generant desigualtats i exclusió social entre les persones en situació de vulnerabilitat que reben serveis i suports a través de les entitats del tercer sector. L’estudi se centra en 3 aspectes concrets de la bretxa digital: accés, ús i qualitat d'ús. L'informe s’ha focalitzat en uns col·lectius específics: persones amb discapacitat física; infància, adolescència i joves; persones en situació de pobresa i persones amb problemes de salut mental i drogodependències. 
 

Tipus de document
Entradeta

L’informe de m4Social de la Taula del Tercer Sector analitza la bretxa digital des de tres vessants (accés, ús i qualitat d’ús) i evidencia que aquesta genera desigualtats perquè també és una bretxa social.

Tipus de publicació
Data del document