La Targeta Solidària de Barcelona dóna crèdit al menjar'