La Taula del Tercer Sector alerta del fort impacte laboral de la Covid-19 en els col·lectius en situació vulnerable

Ha colpejat amb molta duresa col·lectius que, abans de la pandèmia, ja tenien greus dificultats: dones, joves, persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social com aturats de llarga durada, persones migrades o persones provinents de recursos penitenciaris, entre altres. 
 

Tipus de document
Entradeta

Les entitats socials reclamen rapidesa per desenvolupar les polítiques actives d'ocupació, destinades a la inserció i formació laboral dels col·lectius d'extrema vulnerabilitat. “Els estralls de la Covid-19 són tan clars i greus que no hi ha temps de perdre. Com més aviat es despleguin aquestes polítiques, abans serà la sortida. Sense treball, no hi ha una vida digna i autònoma”.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document
Temàtica