La Taula del Tercer Sector alerta que la pandèmia ha agreujat la vulneració de drets de les persones grans i que no poden tornar a la normalitat

Algunes de les causes que apunten les entitats socials són: la manca de relacions socials i oci, la falta de participació en mesures que afecten directament la seva vida diària, la sobreprotecció al col·lectiu i la bretxa digital que les deixa més desconnectades.

Tipus de document
Entradeta

Avisa que aquesta vulneració de drets és “més greu que mai” i que empitjora la solitud i l’aïllament que ja pateix la gent gran. 

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document
Temàtica