La Taula del Tercer Sector demana responsabilitat al Govern i al conjunt dels partits per aprovar uns nous pressupostos que són clau per donar resposta a la pobresa i l’exclusió creixent

Apel·la a la responsabilitat de tots els partits. “No és moment per al tacticisme partidista. És el moment de prioritzar les persones i les dificultats palpables que tenen milers de famílies catalanes per cobrir les seves necessitats més bàsiques”. Argumenta que el moment social és crític i que els nous comptes són imprescindibles per reforçar i millorar unes polítiques socials que no són efectives.

Tipus de document
Entradeta

Inicia una ronda de contactes amb el Govern i els grups parlamentaris per transmetre’ls la importància de comptar amb uns nous comptes. 

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document